Lokale Virksomheder

Lokale virksomheder med vokseværk

Interessen for det lokale erhverv er gennem de seneste år steget, hvilket har fået flere virksomheder til at ekspandere til nye markeder. Men hvilke tanker skal man gøre sig inden?

Når virksomheder ekspanderer til nye markeder, sker det oftest gennem tre konkurrencestrategier. Den ene måde er at tilpasse virksomhedens produkter til nye segmenter og de behov og ønsker hertil hørende. Den anden måde er at udvide geografisk, enten til et andet sted i landet eller internationalt. Den sidste strategi er en udvidelse af markedet ved brug af nye distributionsformer.

Før en virksomhed beslutter sig for at udvide til nye markeder er det vigtigt at der er lagt en god strategi, med en plan for, hvor de skal konkurrere og hvordan de konkurrere. Hertil skal der indsamles en hel del oplysninger, som efterfølgende skal analyseres og omsættes til en strategi.

Det kan være en bekostelig affære at indtage et nyt marked, uanset om det er i ind- eller udland. Der kan f.eks. være behov for at tilpasse produktion, uddanne medarbejdere, styrke salgsaktiviteter, finansiere varelager og meget mere. Det er vigtigt, at især de lokale virksomheder er bevidst om, at de bevæger sig ind på et marked, som de ikke kender ligeså godt som deres nuværende marked. Det kan derfor være en ide for virksomheden at hente hjælp udefra. Ofte vil der også være behov for sparring, eventuelt fra erhvervsfolk fra andre brancher.

Sidder du nu i en mindre lokal virksomhed som gerne vil ekspandere til andre markeder, så frygt ej. Men husk at gøre dig store tanker inden beslutningen bliver taget. Det er ikke en selvfølge at de USP’er virksomheden har i dag, kan overføres til nye markeder. Endvidere er det ikke sikkert at den tillid og troværdighed som virksomheden har opbygget i det lokale miljø, vil kunne følge dem ind på det nye marked.

Flere lokale virksomheder i det vestjyske har gennem nyere tid forsøgt sig på ekspandering til nye markedet. Virksomheden LPM-Production er blot et af de producerende virksomheder. Med håb om at få stadfæste på det tyske marked. Det har dog vist sig at være en udfordring – som de den dag i dag stadig forsøger at løse.

Hvis du mangler støtte og vejledninger omkring det at træffe de rigtige valg er der hjælp at hente. Andre har måske været i lignende situationer og mange steder er der ERFA-grupper og netværk der sidder inde med værdifuld indsigt, som du kan trække på. Kontakt dit lokale iværksætteri eller erhvervsråd for at høre hvor der er hjælp at hente i netop din kommune.

Inspiration og kontakter kan findes på: www.startupsvar.dk/ og https://www.rksk.dk/erhverv/ivaerksaetter

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *