Lokale Virksomheder

Hvidbjerg Bank med det bedste årsregnskab nogenside

Hvidbjerg Bank fik et resultat på 14,7 mio. kr. før skat, og overgår deres egne forventninger for 2016-regnskabet.

Banken med hovedsæde i Thyholm, og filialer rundt i Viborg, Hurup, Holstebro og Struer, har fremlagt deres bedste årsregnskab nogensinde.

2016-året sluttede nemlig med et overskud før skat på hele 14,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. bedre end det forrige år, hvor banken ellers leverede rekordstort overskud.

– Det er det bedste resultat, siden banken åbnede i 1912, så jeg er da rigtig glad. Men vi er jo også vestjyder, så vi ved, at vi skal hænge i hver eneste dag, udtaler bankdirektør Jens Odgaard.

Jens Odgaard vurderer selv, at det store overskud og success i banken, skyldes det store lokale engagement, hvor Hvidbjerg Bank både deltager i og udvikler lokalsamfundet.

– Vi er til stede, også i foreningslivet med sponsorater og så videre, siger bankdirektøren.

Hvilket kan være en af grundene til at 1500 nye kunder har fundet vej til banken i 2016.

Bankens basisindtjening var i 2016 på 19,4 mio. kr. Det forventes at basisindtjeningen i år vil ramme et sted mellem 17 og 21 mio. kr. Det er altså det mest optimistiske budget i Hvidbjerg Banks ellers lange historie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *